ดินแดนปัญญาชน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การปกครอง กฎหมาย ความเป็นผู้นำ เทคโนโลยี คุณธรรม ธรรมะ webboard

สาระน่ารู้


 

bullet ::: เกร็ดกฎหมาย:::
bullet ช่องทางในการใช้สิทธิของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ
bullet ข้อแตกต่างระหว่างความผิด ฐานกรรโชก- รีดเอาทรัพย์- ชิงทรัพย์ 
bullet หลักกฎหมายจำเป็น
bullet หลักกฎหมายป้องกัน  
bullet ความรู้เรื่องกฎหมายอาญา ... อ.เฉลิมพร  พงษ์ภู่
bullet ส่วนราชการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรม
bullet คำถามกฎหมาย "ทำให้ตายโดยประมาท งดเว้น"
 
bullet

ภัยจากบัตรเครดิต

bullet

ผู้หญิงข่มขืนชาย โดยนายญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ

bullet

 ร่างกายพิการกับการสมัครสอบเป็นอัยการ โดยนายญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ

bullet

บทความ วิธีการปฏิบัติทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องรถเฉี่ยวชนกัน โดย นายไกรจักร  ภักดีณรงค์ บรรยายกฎหมายวันที่ 22 ธันวาคม 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

bullet

สิทธิของบุคคลกับกางเกงเอวต่ำ โดย นายญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก

 
รวม link

เว็บหน่วยงานราชการ กระทรวง กรม ต่างๆ 

 
   
   
   
   
 [หน้าแรก] [รวมสาระcounter power by seal2thai.org