ผู้หญิงข่มขืนชายไม่มีความผิดฐานข่มขืน

นายญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ
ที่ปรึกษาทนายความจังหวัดพิษณุโลก

            ถ้าเอ่ยถึงคำว่า สตรี ผู้อ่านคงนึกถึงเพศหญิงที่มาทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน เป็นมารดาเป็นภรรยา ในปัจจุบันสตรีพยายามเรียกร้องสิทธิในการดำรงตนในสังคมเทียบเท่าเพศชาย เช่น การที่จะเลือกใช้ชื่อสกุลตนเองหลังจดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมเพศชาย แต่บางครั้งในข้อจำกัดของเพศหญิงเอง ก็ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เท่าเทียมเพศชายเสมอไป แม้แต่การกำหนดตัวบทกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้การกระทำผิดในบางกรณีก็ไม่สามารถดำเนินคดีให้เหมือนกับเพศชายที่กระทำความผิดอาญาได้ ดังในกรณีต่อไปนี้

            ผู้หญิงข่มขืนกระทำชำเราผู้ชายไม่มีความผิด ฐานข่มขืน ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะเป็นผู้เสียหายในคดีข่มขืน ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้ชาย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป และปัจจุบันนี้มีข่าวตามหนังสือพิมพ์ที่ผู้หญิงข่มขืนผู้ชายแล้ว และกฎหมายจะลงโทษผู้หญิงนั้นได้หรือไม่

            ในเรื่องนี้ผู้หญิงจะได้เปรียบผู้ชายสักหน่อย เพราะตามกฎหมายอาญามาตรา 276 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

            เมื่อพิเคราะห์ กฎหมายใช้คำว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิง กฎหมายไม่ใช้ว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราชาย จึงแปลได้ว่าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่มีความผิดตามกฎหมายมาตรานี้แน่นอน เมื่อท่านผู้ชายอ่านแล้วอย่าเพิ่มตกใจหรือเสียใจที่จะเอาผิดกับผู้หญิงใจเด็ดนี้ไม่ได้เสียเลย แต่ยังพอมีกฎหมายอาญาฐานอนาจารและโทษก็พอ ๆ กันกับฐานข่มขืน ทั้งนี้ ผู้ชายก็โล่งอกไปบ้างพอสมควรใช่ไหมครับที่ไม่ถูกข่มขืนฟรี ๆ

 

 

 

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [แสดงความเห็นในกระดานถามตอบ]

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

www.seal2thai.org

counter power by seal2th