คำถามกฎหมาย "ทำให้ตายโดยประมาท งดเว้น"

 

    นาย เอ และ นาง บี เป็นสามีภรรยากัน ทั้ง 2 ได้ไปรอขึ้นเรือเพื่อจะข้ามฟาก โดยนายเอ อุ้มเจ้าโก้ แมวของเขาอยู่ด้วย นางบีเกิดเป็นลมล้มตกลงน้ำ นาย เอ เห็นดังนั้นกลับไม่ได้ช่วยเหลือ ทั้งๆที่ตนเองว่ายน้ำเป็น ทั้งนี้เพราะเขาเป็นห่วงแมวมากกว่าเมีย หากนาย เอ ลงไปช่วยเหลือนาง บี นาง บี ก็จะรอดตาย

    หลักกฎหมาย
    นาย เอ มีความผิดฐานทำให้นาง บี ตายโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 เป็นการกระทำโดยงดเว้นตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค ท้าย 
    การที่นายเอ ไม่ลงไปช่วย จึงถือว่าเป็นการงดเว้น การป้องกันความตายของนาง บี ซึ่งนาย เอ มีหน้าที่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1461 ดังนั้น การกระทำของนาย เอ จึงเป็นการประทำโดยงดเว้น

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

www.seal2thai.org

HOME counter power by seal2th