วิธีการปฏิบัติทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องรถเฉี่ยวชนกัน

โดย อ. ไกรจักร ภักดีณรงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

            เนื่องในปัจจุบันนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการขับรถเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนก็ยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ การขับรถเฉี่ยวชนกันนี้ เกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้เกิดปัญหาอยู่เป็นประจำ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการเฉี่ยวชนกันขึ้นมา ก็ไม่มีใครที่จะมีความรู้เพียงพอที่จะให้คำปรึกษาได้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ผิดเพราะความกลัว ทั้งๆที่ตนเองก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไร ทำไมต้องกลัว ทำให้บางครั้งปัญหาควรจะจบลงด้วยดี กลับต้องยืดเยื้อถึงกับเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลาเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็น ท่านอาจารย์เฉลิมพร พงษ์ภู่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มอบหมาย ให้อาจารย์เป็น ผู้ไปรวบรวมวิธีปฏิบัต ิ หากเกิดเหตุขับรถเฉี่ยวชนกันขึ้น อาจารย์เองก็ได้ รวบรวมวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้แบ่ง ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นหัวข้อได้ดังนี้

    1. เรื่องของรถเฉี่ยวชนกัน
    2. เรื่องของการเจรจาค่าเสียหาย
    3. เรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  1. เรื่องของรถเฉี่ยวชนกัน

เรื่องของการขับขี่รถไปเฉี่ยวชนกันนั้น จะเรียกง่ายๆว่า “รถชน” กันก็แล้วกันซึ่งการขับขี่รถเฉี่ยวชนกันนั้น อาจารย์ขอแบ่งการชนโดยลักษณะการชนได้ 3 ลักษณะเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ ดังนี้

1. รถของเราขับขี่ไปชนคนหรือรถของคนอื่น

2. รถของคนอื่นขับขี่มาชนเราหรือรถของเรา

3. รถของเรากับรถของคนอื่นต่างขับขี่มาชนกัน

หน้า 1  2  3  4  5  [หน้าต่อไป]

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [แสดงความเห็นในกระดานถามตอบ]

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

www.seal2thai.org

HOME counter power by seal2th