ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder

เชิญร่วมบุญโครงการธรรมเทค 2

 
 

ข้อวัตรปฏิบัติของวัดแพร่ธรรมาราม (โดยสังเขป)

1.ตื่นนอน 3.00 น. เข้าศาลา นั่งสมาธิ ถึง 4.00 น.
2.เวลา 4.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถึง 4.30 น.
3.เวลา 4.30 น. นั่งสมาธิต่อ ถึง 5.00 น.
4.เวลา 5.00 น. กวาดลาน และ ทำความสะอาด วัด หมุนเวียนตามกิจวัตร
5.เวลา 6.00 น. เตรียม บิณทบาต
6.เวลา 6.30 น. บิณทบาต
7.เวลา 7.30 น. กลับถึงวัด และเตรียม ล้างเท้าท่านอาจารย์ ถวายบาตร
8.เวลา 8.30 น. เข้าศาลา เตรียมฟังธรรมร่วมกับญาติธรรม อุบาสก อุบาสิกา
9.เวลา 9.00 น. อุ้มบาตร ไปตัก อาหาร ใส่บาตร
10.เวลา 9.30 น.กลับมาที่ศาลา เพื่อ เตรียมฉันอาหาร
11.เวลา 10.00 น. ฉันอาหารเสร็จ แล้วรีบมาเตรียมอุปฐากท่านอาจารย์
12.เวลา 10.10 น. ปฏิบัติกิจตามควร หรือตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตา
13.เวลา 11.00 น. นั้งสมาธิกลางวัน 1 ชั่วโมง
14.เวลา 13.00 น. เดินจงกรม ต่อ อีก 1 ชั่วโมง หรือตามสมควร
15.เวลา 14.00 น. ปฏิบัติกิจตามควร
16.เวลา 15.00 น. ทำความสะอาดวัด
17.เวลา 16.00 น. จัดเตรียมน้ำปานะ
18.เวลา 16.30 น. ฉันน้ำปานะ
19.เวลา 17.00 น. เตรียมสรงน้ำเพื่อเข้าทำวัตรเย็น
20.เวลา 18.00 น. เข้าศาลาเตรียมทำวัตรเย็น (ปฏิบัติสมาธิ)
21.เวลา 19.30 น. ทำวัตรเย็น
22.เวลา 20.00 น. ท่านอาจารย์ให้โอวาท หรือเตรียมฝึกขอบวช
22.เวลา 20.30 น. เดินจงกรม 30 นาที หรือปฏิบัติกิจตามควร
23.เวลา 21.00 น. เข้าจำวัด หรือ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ซ้อมขานนาค

   ข้อวัตรเหล่านี้เป็นเพียงโดยสังเขป ซึ่งพระเณร ผู้มาขอบวช หรือผู้มาปฏิบัติธรรมพึงต้องปฏิบัติเสมอเหมือนทั่วกัน

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน