ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder

เชิญร่วมบุญโครงการธรรมเทค 2

 

ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม

ผู้ที่จะบวชทุกท่านควรมีติดต่อทางวัดด้วยตนเองเพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัยต่างๆ

* ผู้ที่ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัด ควรมาฝึกปฏิบัติธรรมก่อนตัดสินใจจะบวชเพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆ และเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆให้ชัดเจน หลังจากอยู่วัดและต้องการจะบวช ควรอยู่ฝึกเป็นนาคอีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม

* ผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้ว ควรมาอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป เพื่อฝึกขานนาค และใช้เครื่องบริขาร

สิ่งของที่ต้องเตรียมมาขณะอยู่วัด
   ชุดขาว 2 - 3 ชุด ของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย นาฬิกาปลุก แก้วน้ำ ช้อน ฯลฯ   หากมีโรคประจำตัว ให้เตรียมยามาด้วย

ความเห็นส่วนตัวของผม
   วัดแพร่ธรรมาราม เป็นวัดธรรมยุตินิกาย (วัดป่า) เป็นวัดที่ฝึกปฏิบัติตนทั้งกาย วาจา ใจ หลายคนเมื่อได้บวชจากวัดนี้แล้วมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นั้นเป็นเพราะ ทุกคนที่มาบวชล้วนเท่าเทียม และทำตามลำดับมาก่อนหลัง ไม่แยกลูกคนรวย คนจน ไม่แยกว่าเป็นชาวนา ตกงาน นักธุรกิจ หรือเป็นข้าราชการ ทำให้มีหลายท่านอยากให้บุตรหลานมาอุปสมบทที่นี้

   ในการบวช ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ให้เตรียมของใช้ส่วนตัว และหัวใจที่ตั้งใจจะมาบวชให้เต็มร้อยเท่านั้น เพราะหากสร้างบุญ สร้างบารมีมาไม่พอ อาจจะไม่ได้บวช เพราะขณะที่ผมเองบวชนั้น ก็มีคนมาขอบวช แต่ก็ไม่ได้บวชเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ท่านก็ให้กลับบ้านไป หลายคนมาแล้วพบเพื่อนใหม่ ทำให้พูดมาก เล่นมาก จนเกือบไม่ได้บวชก็มี และก็มีบางคนบอกว่าอยากบวช แต่พอมาลองอยู่วัดได้คืนเดียวก็ขอลากลับไปก็มี

   บริขารพระ ทั้งบาตร ไตรจีวร ฯลฯ ทางวัดมีเตรียมให้ ส่วนท่านใดมีเจตนาจะถวายอัฐบริขารนั้น ควรมาดูตัวอย่างของที่ใช้จริงก่อน เพราะส่วนใหญ่ร้านค้าทั่วไปมักจะเป็นบริขารพระมหานิกาย

   สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจ และโมทนาบุญกับทุกท่านที่เตรียมตัวจะขอบวช และควรไปติดต่อด้วยตนเอง เพื่อจะได้วางแผนลางาน เคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อน จิตใจจะได้สงบขณะบวชครับ และขอฝากถ้อยคำของพระอาจารย์ที่ท่านพูดเสมอเวลามีพ่อ-แม่ ผู้ปกครองมาขอให้ลูกตัวเองบวชครับ

"หากมีบุญ สร้างบารมีมากพอ ก็ได้บวช"

 

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน