ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สาระดีดี จาก  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net
 ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
 ขนมจีนเส้นสด

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     

 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์


 
 
กรรณิการ์ พวงเกษม กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

   1. เพื่อให้โอกาสนักเรียนแสดงออกทางความคิด ระบายความรู้สึกจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เขาพบมา นำเสนอออกมาในทางสร้างสรรค์ และเข้าใจแนวคิดของคนอื่น
   2. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวรรณคดีที่มีอยู่ในตัวเด็ก ให้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณคดีที่ให้ความรู้สึก น่าสนใจ และมีลักษณะของภาษาที่ดี
   3. เพื่อส่งเสริมและเร้าใจให้เด็กสนใจ และซาบซึ้งในวรรณคดีที่ดี
   4. มุ่งพัฒนาความสามารถทางภาษามากกว่ากระบวนการที่ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของหลักภาษา
   5. เพื่อให้มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์และทางสังคม 
 ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ www.seal2thai.org/sara/sara148.htm

  

ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว
 


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน