กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร ...ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง ตราประจำราชสกุล อาภากร

พวกเราเหล่าลูก " เสด็จเตี่ย " ล้วนรู้และเรียกขานพระนามของพระองค์ว่า

เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ"อาภากร"

ในสถานการณ์บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย ลูกใคร่ขออัญเชิญ บันทึกของเสด็จเตี่ย
มาให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทย และบุคคลที่กำลังทำร้ายทำลายประเทศชาติพึ่งสำนึก กลัวบาปกรรม
และระลึกว่า ผืนแผ่นดินที่ท่านได้กอบโกยโกงกิน ได้แลกมาด้วยเลือดเนื้อ ชีวิต
และความหวงแหนของบรรพชนมากน้อยเท่าไร

เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า

"กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"

ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า

แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้

ไอ้อีมันผู้ใด คิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฤๅ กระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม

จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว

ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโครต

ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู

ตราบใดที่คำว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก

กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู

ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา

แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข

มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น.

 

 

ร่วมเทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์ความสามัคคี
......................................................
พระรูปและเหรียญเสด็จเตี่ยจัดสร้างขึ้นในวโรกาสวันประสูติครบรอบ 129 ปี
ควรค่าแก่การบูชา

กองทัพเรือ ขอเชิญส่งความสุขแด่ลูกประดู่ครับ

......................................................

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถ “อาภากร”

เพื่อเป็นศาสนานุสรณ์ แด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เทิดพระเกียรติอาภากร 19 ธ.ค. 2555
 

พวกเราต่างก็รัก และเทิดทูล กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พบในสถานที่ หรือหน่วยงานบางแห่งก็ใช้ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่ง เขตร มี ในขณะที่ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงขึ้น)

คาถาบูชากรมหลวงชุมพร (คาถาบูชาเสด็จเตี่ย)

ตั้งนะโม 3 จบ

โอมชุมพรจุติ  อิทธิกรณัง สุขโข

นะโมพุทธายา นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุ

 

พระองค์ทรงรักราชนาวีมาก และได้ทรงพระยศ

นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

His Royal Highness, Prince Abhakara Kiartiwongse, Prince of Jumborn.

บ้างก็ใช้ ตามพระนามที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้งในสถานที่ราชการ ตามวัด และศาลต่างๆ ว่า

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หากท่านต้องการทราบว่า เหตุใดท่านจึงยิ่งใหญ่ และครองใจผู้ชนแม้ว่าจะจากไปเกือบ 100 ปี แต่ความเป็น "เตี่ย" ของลูกๆยังไม่สิ้นไป

 

ร่วมสนทนากับเหล่าลูกกรมหลวงฯ ชุมชนคนรักเสด็จเตี่ย คลิก กระดานปัญญาชน ครับ

กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บ กรมหลวงชุมพร ครับ

 [หน้าแรก] [รวมสาระcounter power by seal2thai.org