ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder

 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: วัดแพร่ธรรมาราม ::

 

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง
"อาคารหลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม"
ณ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 : เป็นหน่วยไตเทียม จำนวน 32 เครื่อง
ชั้นที่ 2 : ศูนย์หัวใจ ประกอบด้วยห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด 2 ห้อง
ชั้นที่ 3
: หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
ชั้นที่ 4
: ห้องประชุม พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์

งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 35 ล้านบาท
(เฉพาะส่วนอาคาร)

ร่วมบริจาคได้ที่
 
  - วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  บ้านบุเจ้าคุณ  ต.วังหมี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา โทร 081 - 890 - 8666
   - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  แผนกธุรการกลุ่มงานอายุรกรรม ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น โทร 044 - 293 - 044
   - โอนเงินเข้าบัญชี
"กองทุนอาคารหลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา"
      * ธ.กรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
         เลขที่บัญชี 981 - 4 - 44307 - 7
      * ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามุขมนตรี (นครราชสีมา)
         เลขที่บัญชี 580 - 5 - 34431 - 6
      * ธ.กรุงเทพ สาขาโชคชัย (นครราชสีมา)
         เลขที่บัญชี 428 - 0 - 98309 - 1

.....................................................................

พรปีใหม่ 2553

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน