ดินแดนปัญญาชนวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การปกครองกฎหมาย ความเป็นผู้นำเทคโนโลยี คุณธรรม ธรรมะwebboard

   ดินแดนปัญญาชน

 King Of Thailand

เราจะสู้เพื่อในหลวง

:: ที่มาของ seal 2 thai
:: รู้จักหน่วย SEAL
:: รู้จักผม

::
กระดานปัญญาชน webboard
:: แสดงความเห็นเกี่ยวกับเว็บ

::
ตั้งเป็นหน้าแรก...คลิ๊ก

"วันนี้ คุณกระทำตนเป็นราษฎรที่ดีของในหลวงหรือยัง"
สาระ บทความ เรื่องราวน่ารู้

   

 เสด็จเตี่ย
เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร ...ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
กรมหลวงชุมพร
"ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักชาติ"

seal2thai

 

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

รักใดเล่า เท่ารักแม่

รวมสาระ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลมหุบเขา ลมภูเขา
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การจำแนกแมลงกับแมง
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

อ่านต่อรวมสาระ

หยดน้ำแห่งความคิด

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ขอเชิญร่วมสร้างบุญ อาคารหลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม รพ.มหาราชนครราชสีมา
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กำหนดการกฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขา
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ทำไมผมถึงศรัทธา อ.หนู กันภัย

อ่านต่อเรื่องอื่นๆ

วงการครู   สอบบรรจุครู

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การพัฒนาชุดกิจกรรม ASEAN
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย อาชีพครู ผู้รับใช้ที่ถูกประนาม
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ดูดวง
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คลิปเสียวๆ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ผะหมี
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ...อ่านต่อ รวมสาระ...

ดินแดนปัญญาชน  SEAL2thai ศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติ

สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
สาระความรู้ทางการศึกษา

สาระความรู้ทางรัฐศาสตร์
สาระความรู้ทางกฎหมาย ความเป็นผู้นำ
สาระความรู้ทางคุณธรรม เทคโนโลยี และอื่นๆ

ครู คุรุชน คนสร้างธรรมนำแผ่นดิน

:: เริ่มต้น พ.ย. 2545 สานต่อเมื่อ 23 มิ.ย.2548 ::ก้าวสู่ปีที่ 11

“

+ บอกกล่าว +

21 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญร่วมสร้างความรู้และความรักชาติ
ความดี เป็นเกราะป้องกันทุกสิ่ง

 

  ”