ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

วิทยากรการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน ASEAN Economic Community

คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 Thailand Travel Memo
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net ผลงาน คศ.3
 ได้รับการสนับสนุนโดย เงินงอกเงย
 เสด็จเตี่ย เรียนพิเศษ   
     บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

     วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย

     หนังสือวิทยาศาสตร์

         

 
 
 
คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์

การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน ASEAN Economic Community
เมื่อประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครูและนักเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร..

 


การเป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน ASEAN Economic Community

    ในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านรองฯธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้แนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

     ทางสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษา ที่ 2 ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงกลุ่มเด็ก (ตามหนังสือที่ ศธ 0218/886 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554) โดยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 มีการเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองฯธิดาพร เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ทำหน้าที่วิทยากรลักษณะค่ายกิจกรรม เพราะก่อนหน้านี้ เป็นวิทยากรลักษณะให้ความรู้มากกว่าวิทยากรพี่เลี้ยงกิจกรรม ส่วนสมัยนักศึกษาก็ไม่ได้ทำงานลักษณะนี้ (ส่วนใหญ่ งานประธานสภานักศึกษาคือถ่วงดุล ตรวจสอบ และ "ชน" กับใครก็ตามที่ทำลายผลประโยชน์ของนักศึกษา)

     การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อมูลพื้นฐานการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ กระบวนการทำงานเป็นทีมและทักษะความผู้นำในยุคของความหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการอบรมจะเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย (Working group) บรรยากาศการอบรมเป็น Active Learning และ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activities-Based) การเรียนรู้แบบร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Cooperative Learning and Sharing Experiences) การฝึกปฏิบัติจริงในทุก ๆ กิจกรรม (Learning by Doing) ทั้งนี้ ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืนนี้ จะเป็นจุดประกายและแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้เยาวชนพัฒนาตนเองและเพื่อน ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสง่างาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของความเป็นไทยอย่างภาคภูมิ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการดึงและขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างสูงสุด

     วันเตรียมการ... 30 ส.ค. 54 (ห้องพิกุลทอง อมรินทร์ ลากูน)

พี่แขก (หัวหน้าทีมเด็ก)

น้องมีน (หรือน้องเจน) นักวิชาการอิสระ

แผนงาน

จัดเตรียมบัตรคำ

ทำไรเหรอ...

     กิจกรรมวันแรก... 31 ส.ค. 54

ประชุมข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มจริง

ห้องคอนเวนชั่น อมรินทร์ ลากูน

ท่านประธานแถลงข่าวกิจกรรมในครั้งนี้

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว

ไม่ค่อยเลยนะ พี่น้องคู่นี้

ใครเท่กว่ากันเนี่ย

 

 

น้องๆนักศึกษา ทำกิจกรรม

สมาชิกกลุ่มประเทศลาวแสดงความคิดเห็น

วิทยากรประจำกลุ่มประเทศลาวจ้า...

    กิจกรรมวันที่สอง... 1 ก.ย. 54

ทุกคนต่างใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

"คนเรา มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่เราสามารถนำความหลากหลายมาร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้"

(ครูแชมป์ โพสต์ท่าแหววเชียว... ) โดนน้องๆบังคับทำท่าสิ้นคิด...

ประเทศลาวนำเสนอ เด้อค่าเด้อ...

ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรหลัก

นี่ก็วิทยากรคนสวย

นี่น้องบอล

ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทุกกลุ่มประเทศอาเซียน สรุปกิจกรรม

แหม คุณน้อง...

ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดค่ายกิจกรรม

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

เมื่อเสร็จแล้ว เหล่าวิทยากรก็ร่วมกันเก็บของ

เร็วๆหน่อยพวกเรา เย้ๆๆๆ

 

     เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะไม่มีวันลืมเลย ภูมิใจมากครับ ที่ได้ทำงานเพื่อชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าน้ำไม่ท่วมจนโรงเรียนปิดเรียน ก็คงไม่ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้นะครับพี่น้องดินแดนปัญญาชน หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara231.htm    free toolbar

 

   ที่มา ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง

  ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว

หลุดจากทางบ้าน

ให้คะแนนข้อเขียนนี้ กี่ดาวดีครับ...


 รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน