น่ารู้เรื่อง "ผะหมี"

 

 
เรียนทุกท่านที่สนใจทราบ

   บทความ "ผะหมี" ที่เผยแพร่นี้ เป็นงานเขียนของ ผศ.สุรีย์  ไวยกุฬา ซึ่งท่านได้มอบหมายให้เผยแพร่เป็นวิทยาทาน แม้ว่าความสนใจของท่านจะมีเจตนานำไปเผยแพร่ประการใด วิธีการใดก็ตาม ขอความกรุณา ได้โปรดขออนุญาตเจ้าของบทความก่อน ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่า ท่าน ผศ.สุรีย์  ไวยกุฬา ยินดีเสมอ

   เชื่อว่าการกระทำของคนไทย ย่อมเป็นไปตามมารยาท และถูกต้องครับ

counter ©  Powered by SEAL2thai Team ::: dr_champ_pt8@yahoo.com :::
 :::
[ดินแดนปัญญาชน]
::: [รวมสาระ] ::: [กระดานปัญญาชน] :::[คุรุชน วงการครู] ::: [สอบบรรจุครู] :::