เปิดโลกโภคทรัพย์

วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม
จัดสร้าง ท้าวจตุคาม องค์รามเทพ - กรมหลวงชุมพร

รุ่น เปิดโลกโภคทรัพย์

เพื่อสานต่อโครงการสร้างอุโบสถถวายแด่ "เสด็จเตี่ย" กรมหลวงชุมพร

 

 

 

ร่วมสร้างถวายพระเกียรติ
"กรมหลวงชุมพร"

 

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถ “อาภากร”

เพื่อเป็นศาสนานุสรณ์ แด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คลิกอ่านรายละเอียด

การจัดสร้างพระพุทธรูป

ศรัทธา ตั้งมั่น ขยัน อดออม รวย

ดินแดนปัญญาชน ขอเป็นสะพานบุญในการประชาสัมพันธ์ ด้วยเพราะเทิดทูลในพระองค์ท่าน
หาได้หวังผลกำไรจากการนี้ไม่

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน    เปิดโลกโภคทรัพย์