ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

หัวข้อเก็บผลงานตาม วPA ว.9

คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 Thailand Travel Memo
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net ผลงาน คศ.3
 ได้รับการสนับสนุนโดย เงินงอกเงย
 เสด็จเตี่ย เรียนพิเศษ   
     บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

     วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย

     สวีดัส saweedas สวัสดี

         

 
 
 
คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์ ให้กำลังใจเว็บ SEAL2thai ด้วยนะจ๊ะ

ตัวอย่างหัวข้อเก็บผลงานตาม วPa หรือ ว.9  (อย่าลืมให้ like บทความนี้ ด้านท้ายบทความด้วยนะครับ)
เพื่อใช้เตรียมทำแฟ้มสะสมผลงานครู

 


หัวข้อ ว.PA
    
ในการจัดเก็บผลงานข้าราชการครูเพื่อเตรียมประเมินตาม ว.PA  ครูแชมป์ นำเสนอตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมผลงานครูครับ

     แนะนำตนเอง
        รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่1ปีงบประมาณ 2565
        ประวัติ


    
บันทึกข้อตกลงปี 2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

    
ด้านการจัดการเรียนรู้
        1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร
        1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
                แผนการจัดการเรียนรู้
                ใบงาน
        1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
                ผลงานนักเรียน
        1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม
        1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
        1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
        1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
        1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน


    
ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
        2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
                การจัดการเรียนการสอนด้วยGoogle classroom
                เว็บไซต์การบันทึกเวลาเรียน คุณลักษณะฯ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียนภาคเรียนที่2/64
                ระบบบันทึกการเช็คชื่อนักเรียนประจำวัน
                ระบบบันทึกผลการเรียน
        2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
        2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา
        2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

    
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
        3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
        3.2 การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
        3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
                การอบรมประจำปีการศึกษา2564

       
ผลงานนักเรียน
        ผลงานที่ภาคภูมิใจ

     ดินแดนปัญญาชนขอสรุปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับทุกๆคน คุณครูสามารถอ้างอิงได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara283.htm ครับ
    

     

ขอแนะนำ หนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์ประถมปลายกับครูแชมป์ จึงขอนำมาฝากครับ

 

     ขอให้ทุกคนรักชาติ และนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ครับ ทาง seal2thai.org ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ

 ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara283.htm    free toolbar

 

   ที่มา ครูแชมป์ พิริยะ  ตระกูลสว่าง

ชาว facebook ให้กำลังใจบทความนี้ด้วยนะครับ :)

  ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว

หลุดจากทางบ้าน

ให้คะแนนข้อเขียนนี้ กี่ดาวดีครับ...


 รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน