ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

รูบลิคสกอร์ (Rubrics)

สาระดีดี จาก  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 Thailand Travel Memo
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net ผลงาน ค.ศ.3
 ได้รับการสนับสนุนโดย เงินงอกเงย
 เสด็จเตี่ย เรียนพิเศษ   
     บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

     วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย

     หนังสือวิทยาศาสตร์

         

 
 
 
รู้จักรูบลิคสกอร์กันไหมครับ
วันนี้มีเพื่อนครูส่วนใหญ่ไปทำการทดสอบวัความรู้กัน พบปัญหาข้อรูบลิคสกอร์ เลยนำมาเผยแพร่ครับ

 


รูบลิคสกอร์ คืออะไร
  เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่งใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานนักเรียน เป็นเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2 ประการรวมกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติหรือผลงาน บอกว่าจะพิจารณาสิ่งใดบ้าง
2.ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน บอกว่าจะได้รับคุณภาพระดับใด

ทำไมจึงต้องใช้รูบริค 

สำหรับครู
- เป็นเครื่องมือการสอนของครู ช่วยควบคุมการปฏิบัติการตามความคาดหวังในผลงานนักเรียน
    - ลดเวลาครูในการประเมินงานนักเรียน เห็นจุดเด่นและสิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุง
    - มีความยืดหยุ่น คือมีระดับคุณภาพตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุงใช้กับนักเรียนคละความสามารถได้ โดยใช้เกณฑ์สะท้อนผลงานของเขา 

สำหรับนักเรียน
    - เป็นเครื่องมือการเรียนของนักเรียน ช่วยปรับปรุงพัฒนาการการปฏิบัติและการแสดงออกของนักเรียน
- ช่วยตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น
อย่างมีเหตุผล
    - นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น รู้ว่าอะไรคือผลงานสุดท้ายที่ออกมาดี และจะเตรียมตัวตามประเด็นการประเมินอย่างไร
    - ใช้ง่ายและอธิบายได้ง่าย รู้ชัดเจนว่าจะเรียนรู้อะไร จะประเมินอย่างไร 

เมื่อไหร่จะให้คะแนนโดยใช้เทคนิคเหมาะสม 

    - เป็นหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่ใช้ประเมินผลงานนักเรียน
    - การให้คะแนนขึ้นอยู่กับเป้าหมายการประเมิน
    - บรรลุขอบเขตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
    - สะท้อนกลับไปยังนักเรียนว่าจะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย่างไร 

รูบลิค มี 2 ชนิด 

1. รูบริคแบบภาพรวม (Holistic Rubrics)
2. รูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 
 
รูบริคแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) 

- ดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน
- ดูคุณภาพโดยรวมมากกว่าข้อบกพร่องส่วนย่อย
- เหมาะกับการปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์
- ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน
- กระบวนการให้คะแนนเร็ว
- ครูต้องอ่าน พิจารณาโดยตลอด
- นักเรียนได้รับผลสะท้อนกลับน้อยมาก
 
ตัวอย่างรูบริคแบบภาพรวม  
 

คะแนน รายละเอียด
5 แสดงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ คำตอบประกอบด้วยทุกประเด็นที่ต้องการ
4 แสดงความเข้าใจปัญหาค่อนข้างมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นที่ต้องการ
3 แสดงความเข้าใจบางส่วน คำตอบประกอบด้วยประเด็นส่วนใหญ่ที่ต้องการ
2 แสดงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย ประเด็นส่วนใหญ่ที่ต้องการไม่ปรากฏ
1 แสดงความไม่เข้าใจ

 รูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 

- เน้นชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง
- ไม่เน้นประเด็นความคิดสร้างสรรค์
- ผลลัพธ์ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว ตามด้วยคะแนนรวม
- หลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะ
- ใช้เวลามาก แต่ได้ผลค่อนข้างสมบูรณ์
- สะท้อนผลกลับต่อนักเรียนและครู

แบบนี้ สมาชิกดินแดนปัญญาชน ก็มีสามารถสร้างแบบประเมินที่มีประสิทธิภาพได้แล้วนะครับ (ทั้งวิจัยในชั้นเรียน ทั้งผลงาน คศ.3 ชำนาญการพิเศษ สำคัญทั้งนั้น)

ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara207.htm    free toolbar

   ที่มา เอกสารประกอบการสอน

  ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว

หลุดจากทางบ้าน

ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมเทค


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน