ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2553

สาระดีดี จาก  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 Thailand Travel Memo
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net ผลงาน ค.ศ.3
 ได้รับการสนับสนุนโดย เงินงอกเงย
 เสด็จเตี่ย เรียนพิเศษ   
     บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

     วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย

     หนังสือวิทยาศาสตร์

         

 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ส.ค.ส. แด่ปวงชนชาวไทย
อันเป็นสิ่งมหามงคล และความปลาบปลื้มใจให้กับพสกนิกรยิ่งนัก
 


ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553


ส.ค.ส.พระราชทาน ปีล่าสุด

พระราชดำรัส”พรปีใหม่” ขอให้มีสติ-คิดรอบคอบ
” ในหลวง” พระราชทาน “ส.ค.ส.ปี ใหม่ 2553″แก่ปวงชนชาวไทย เป็น พระบรมฉายาลักษณ์ในฉลอง
พระองค์แจ๊กเกตสีชมพูเข้ม ประทับบนพระเก้าอี้หวาย กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ทรงฉายกับ “คุณทอง
แดง” และ “คุณทองหลาง” ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัส ขอบใจ
ประชาชนที่วิตกห่วงใยในพระอาการประชวร รวมทั้งพระราชทานพร ขอให้ชาวไทยตั้งสติประพฤติตัวปฏิบัติ
งานให้เต็มกำลังความสามารถ มีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดตลอดเวลา ตระหนักในประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือเป็น
เป้าหมายหลัก

   เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่
ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้น
ปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่วิตกห่วงใย
ในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วย และมี
ความสุขสวัสดี

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2553 ให้กับ
พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2552


   ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้น
อยู่กับความสามารถและสติปัญญา ในการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาว
ไทยทุกคน ได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้
ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ จะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี
ให้ถูกต้อง

   ข้อสำคัญ จะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้า
หมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน
ความสุขความสวัสดีจักได้เกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา

   ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้
ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และความสำเร็จสมประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

   พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2553 แก่ประชาชนชาวไทย โดย
ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2553 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์แจ๊กเกตสีชมพูเข้ม ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ ทับ
ฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว พระสนับเพลาสีกากี ฉลองพระบาทกีฬาสีดำ ประทับบนพระเก้าอี้หวาย ที่ตั้งอยู่
กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยง ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้าง
พระเก้าอี้ทั้งสองด้าน ใต้ภาพคุณทองแดงและคุณทองหลางมีชื่อกำกับอยู่ทั้ง 2 สุนัข

   ส่วนมุมบน ด้านซ้าย มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า ส.ค.ส.๒๕๕๓ ส่วนมุมบน
ด้านขวามีตราผอบทอง ถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2010 ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีข้อ
ความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีชมพู ระบุวัน
เดือนปีว่า 2009 12 27 / 15:25

   สำหรับกรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ
2 แถว ด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว นับรวมได้ 418 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มบนกรอบ
ส.ค.ส. ด้านล่างมีแถบสีชมพู บนแถบมีข้อความก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค. 52 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.
พรหมบุตร,ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing, D Bramaputra, Publisher
 

ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara200.htm    free toolbar

   ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด

  ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว

หลุดจากทางบ้าน

ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมเทค


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน