ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

เศวตฉัตร

สาระดีดี จาก ครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net
 ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
 ขนมจีนเส้นสด

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     

 
เศวตฉัตร

  เศวต แปลว่าสีขาว เศวตฉัตรแปลว่า ฉัตรสีขาว ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ขณะเดียวกันถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยศักดิ์ แสดงถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

  ลำดับชั้นของเศวตฉัตร ประกอบด้วย

   "นพปฎลเศวตฉัตร" หมายถึง ฉัตร 9 ชั้น เป็นพระราชอิสริยศักดิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   "สัปตปฎลเศวตฉัตร" หมายถึง ฉัตร 7 ชั้น เป็นพระราชอิสริยยศของพระบรมวงศ์อย่าง สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระบรมราชกุมารี

   "เบญจปฎลเศวตฉัตร" หมายถึง ฉัตรขาวที่มีเพดาน 5 ชั้น เป็นพระอิสริยยศของสมเด็จเจ้าฟ้า พระบรมวงศานุวงศ์ยศชั้นเจ้าฟ้า พระมเหสีชั้นราชเทวีและพระมหาอัครชายาเธอ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

   "เศวตฉัตร 3 ชั้น" หมายถึง เศวตฉัตรที่เป็นเครื่องพระอิสริยยศ ของพระบรมวงศ์ยศชั้น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และสมเด็จพระสังฆราช

   อ.สุจิตต์  วงษ์เทศ ได้อ้างถึงในพระนิพนธ์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรง ราชานุภาพ (พระบิดาประวัติศาสตร์ไทย) ตอนหนึ่ง มีความว่า
   "ต่อมาเมื่อได้มีผู้ประดิษฐ์ร่มขึ้นแทนใบบัว คนที่เป็นหัวหน้าจะไปไหนก็จะมีคนคอยกั้นร่มให้ นายทัพนายกองเมื่อจะไปสนามรบก็มีคนกั้นร่มให้"
   "เพราะนอกจากเป็นการถนอมหัว ก็ยังเป็นประโยชน์ที่จะให้ไพล่พลได้รู้ว่านายทัพนายกองของตนอยู่ที่ไหน จะได้รับคำสั่งได้ถูกต้อง"
   "เมื่อนายทัพกางร่มเป็นสัญญาแล้ว เวลารบกัน ฝ่ายชนะจึงยึดร่มของฝ่ายแพ้ไว้เป็นพยานในชัยชนะแห่งตน เมื่อยึดมาแล้วจะไปไหนก็จะให้คนถือร่มที่ยึดได้ตามไปในกระบวนเป็นการประกาศชัยชนะของตนด้วย"

   "ต่อมาการถือร่มเข้ากระบวนก็เป็นเกียรติยศของผู้เป็นประธานในกระบวน เช่น กระบวนแห่ของจีนและณวน มีคนถือวัตถุเป็นกระบอกไปรอบๆตัวผู้เป็นประธานในกระบวนจนเป็นแพไปหมด แต่ไทยเราเห็นว่ากระบวนแห่ทำนองนั้นไม่เป็นระเบียบและไม่สวยงาม ซ้ำยังปิดบังผู้เป็นประธานเสียด้วย จึงคิดจับร่มนั้นซ้อนกันเสียให้เป็นเถาเรียกว่า ฉัตร"
   "และถือเป็นคตินิยมว่า ฉัตรไม่ว่ากี่ชั้นก็ตาม เป็นของตนเอง 1 ชั้น นอกนั้นมีซ้อนอยู่กี่ชั้นก็หมายความว่าเป็นผู้ชนะกี่ทิศ"
   เช่น ฉัตร 3 ชั้นหมายถึงผู้ชนะใน 2 ทิศ ฉัตร 5 ชั้นหมายถึงผู้ชนะใน 4 ทิศ  ฉัตร 7 ชั้นหมายถึงผู้ชนะใน 6 ทิศ  และฉัตร 9 ชั้นหมายถึงผู้ชนะใน 8 ทิศ  

  (คำว่าชนะ ย่อมรวมถึงชนะจิตใจปวงประชาราษฎรในทั่วทิศนั้นครับ -- พิริยะ)

 ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ www.seal2thai.org/sara/sara141.htm

ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว
 


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน