ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

รางวัลโนเบล ปี 2007

สาระดีดี จาก พันธมิตร SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

 

     
การประกาศและมอบรางวัลโนเบล (Nobel Prizes) ประจำปี 2007 (พ.ศ. 2550)
แบ่งตามสาขาต่างๆ ดังนี้
 

   สาขาสรีรศาสตร์ หรือการแพทย์
   มาริโอ  คาเพกกี (Mario R. Capacchi) ศาสตราจารย์ด้านพันธุกรรมมนุษย์ ม.ยูทาร์ สหรัฐอเมริกา
   โอลิเวอร์  สมิธีร์ (Oliver Smithies) ม.นอร์ธคาร์โรไลนา สหรัฐอเมริกา
   มาติน อีวาน (Martin J Evans) ม.คาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร

   โดยทั้งสามได้ค้นพบหลักการเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยนยีนจำเพาะในหนูด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน โดยการสร้างหนูที่เต็มไปด้วย "ยีน" ที่ไม่แสดงออก ซึ่งเป็นการพัฒนายีนใหม่ขึ้นมาตามความต้องการ

   สาขาฟิสิกส์
   อัลแบร์  แฟร์ต (Albert Fert)
  
เพเทอร์  กรุนเบิร์ก
(Peter Grϋnberg)
  
โดยสามารถอธิบายปรากฎการณ์การเปลี่ยนขนาดยักษ์ของความต้านทานแม่เหล็ก (giant magnetoresistance) สามารถนำไปพัฒนาการอ่านข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟ ช่วยให้มีขนาดเล็กลง

   สาขาเคมี
   แกร์ฮาร์ด  แอทล์ (Gerhard Ertl)
   ศึกษากระบวนการเคมีบนพื้นผิวของแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานสู่อุตสาหกรรมเคมี สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดสนิม กระบวนการทำงานของเชื้อเพลิง การเร่งปฏิกิริยาในรถยนต์ การพัฒนาปุ๋ยเคมี

   สาขาสันติภาพ
   คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสหประชาชาติ หรือ IPCC (UN's intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)
   อัล กอร์ (Al Gore) อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ

   จากการพยายามเผยแพร่สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยฝีมือมนุษย์ หรือปัญหาโลกร้อน รวมทั้งการสร้างรากฐานในการนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

   สาขาเศรษฐศาสตร์
   เลโอนิด เฮอร์วิกซ์ (Leonid Hurwicz)
  
เอริก  มาสคิน (Eric Maskin)
   โรเจอร์  ไมเยอร์สัน (Roger  Myerson)

   โดpศึกษาการวางรากฐานการออกแบบกลวิธี (mechanism design throry) เพื่อแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อน และภารกิจทางสังคมเป็นกลไกที่ทำให้ตัวแทนหรือบุคคลทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ทำตามนินัยของตนเองแต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในท้ายที่สุด

   สาขาวรรณกรรม
   ดอริส  เลสซิ่ง
   เจ้าของผลงาน "The Golden Notebook" เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1962 ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นที่นับถือของกระบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ www.seal2thai.org/sara/sara135.htm

ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว
 


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน