ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

การออกแบบการวิจัยโดยยึดหลัก “MAX-MIN-CON”

สาระดีดี จาก พันธมิตร

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     

   การออกแบบการวิจัยโดยยึดหลัก “MAX-MIN-CON”

   การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง ผู้วิจัยต้องยึดหลักร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งคือ หลัก “ MAX – MIN – CON “ ดังนี้

1.) Maximized systematic variance หมายถึง การทำให้ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองมีค่าสูงสุดอันจะช่วยสรุปผลการวิจัยได้ถูกต้อง

2.) Minimized error variance หมายถึง การพยายามลดความแปรปรวนภายในกลุ่มทดลองหรือค่าความแปรปรวนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้มีค่าต่ำสุด

วิธีการลด error variance คือ 1) พยายามให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด 2) พยายามลดความคลาดเคลื่อนของการวัด และ 3)

พยายามให้การวัดมีความเที่ยง ( Reliability ) มากที่สุด

3.) Control of extraneous variable หมายถึง การควบคุมตัวแปรเกินของการวิจัย คือ พยายามควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการทดลองหรือผลการศึกษา

ขอบคุณครับที่ทำ link มาหาเรา
 


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน