ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

ประเภทของสติปัญญา ทฤษฎีบูซาน

สาระดีดี จาก ครูนก

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     
    บูซาน ( Buzan)
    ได้จัดสติปัญญาเป็น 3 ประเภทใหญ่ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน
        (1) ประเภทสติปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดของอารมณ์ (Emoticnal Intelligence : EQ) มีทั้งหมด 4 ด้าน
              (1.1) ด้านความคิดสร้างสรรค์
              (1.2) ด้านบุคคล
              (1.3) ด้านสังคม
              (1.4) ด้านจิตใจ ในโลก

        (2) ประเภทสติปัญญาด้านร่างกาย (Bodily Intelligence) มีทั้งหมด 3 ด้าน
              (2.1) ด้านกายภาพ
              (2.2) ด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส
              (2.3) ปัญญาด้านเพศ

        (3) ประเภทปัญญาด้านเชาว์ปัญญา (IQ Intelligence) มีทั้งหมด 3 ด้าน
              (3.1) ด้านจำนวน (Numerical Intelligence)
              (3.2) ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
              (3.3) ด้านภาษา (Verbal Intelligence)

ขอบคุณครับที่ทำ link มาหาเรา
 


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน