ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

รายงานพิเศษ...10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 49

สาระดีดี จาก พันธมิตร

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[webboard]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]

 
bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยผลการจัดอันดับประจำปี 2549 มีข่าวภาวะโลกร้อนเป็นอันดับ 1 จากปรากฏการณ์ปะการังสีทอง ซึ่งเป็นผลจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

     นับเป็นปีที่ 14 ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้จัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสความนิยมและความสนใจข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
โดยการจัดอันดับในปี 2549 ได้รับความร่วมมือจากชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

     สำหรับผลการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 3,000 คน ปรากฏว่า 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 อันดับ 1 ได้แก่ ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ลานินญ่า ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีข่าวปรากฏการณ์ปะการังสีทอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ทำให้ปะการังฟอกสีจากสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีเหลืองทอง มิใช่สายพันธุ์ใหม่ของท้องทะเลไทยแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งมีชีวิตในทะเล นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ

     ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นผลจากการที่มนุษย์ทั่วโลกใช้เชื้อเพลิงจากการเผาไหม้มากเกินไป โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอุตสาหกรรม จึงควรช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนที่ไม่เป็นภัยต่อมนุษยชาติให้มากขึ้น

     ตามมาเป็นอันดับ 2 คือ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ นำความก้าวหน้าสู่สังคม ซึ่ง สวทช. ร่วมกับมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคาดการณ์ 10 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานยาจากแบคทีเรีย ระบบตรวจสอบชั้นสูง Super Sensor พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก เครื่องจักรนาโน สังคมแห่งการสื่อสาร Ubiquitous Society เทคโนโลยีการเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ เทคโนโลยีสีเขียวแบบผสมผสาน การเกษตรแบบยั่งยืน และชีววิทยาเชิงระบบ Systems Biology

     ส่วนอีก 8 อันดับข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 มีดังนี้คือ

     อันดับ 3 ไบโอเทค สวทช.- ศิริราชผลิตวัคซีนหวัดนกสำเร็จ
     อันดับ 4 นิติวิทยาศาสตร์ - หมอพรทิพย์ พบชิ้นส่วนของทนายสมชาย นีละไพจิตร
     อันดับ 5 สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ สร้างกระแสกระตุ้นเยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดตัวรายการ Mega Clever
     อันดับ 6 วิกฤติการณ์นิวเคลียร์ เกาหลีเหนือ – อิหร่าน และผลสอบการทุจริตโครงการนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     อันดับ 7 นักวิจัยไทยสำรวจพบโคลนภูเขาไฟใต้ทะเลห่างจากภูเก็ต 200 กม.
     อันดับ 8 เสื้อซิลเวอร์นาโนฉลองครองราชย์ 60 ปี
     อันดับ 9 เจลลดไข้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์จากต่างดาว
     และอันดับ 10 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลลงมติตัดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์ตามนิยามใหม่
 


รวมสาระ  counter power by www.seal2thai.org ดินแดนปัญญาชน