ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

อาเศียรพาท นวมราชสดุดี   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สาระดีดี จาก ดินแดนปัญญาชน

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[webboard]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]

 
bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     

   อาเศียรพาท นวมราชสดุดี
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

     ภูมิ ธรรม ธ เพียบพร้อม         บำเพ็ญ
พล เพื่อราษฎร์รอนเข็ญ              ขัดข้อง
มหา กษัตริย์ทรงเป็น                  จอมปราชญ์
ราช กิจเกริกเกียรติก้อง               ร่มเกล้าชาวประชา

     ที่ห้าธันวมาสนี้                     เฉลิมชนม์
แปดสิบพรรษมงคล                    ปิ่นเกล้า
ราษฎร์เริงรื่นรวมกมล                  เฉลิมเกียรติ พระเฮย
ถวายพระพรบวรเจ้า                    จุ่งพร้อมจตุรพร

     ประชากรถวายสัตย์น้อม         ปณิธาน
ยึดมั่น ธรรมสี่ประการ                  ก่อเกื้อ
เกิดความรักสมัครสมาน               สามัค- คีเฮย
เพื่อร่วมแรงโอบเอื้อ                   ชาติให้ร่มเย็น

     คิด เห็น ทำ พูด ด้วย              เมตตา
ร่วมประสานประโยชน์พา              เสร็จได้
ยึดมั่นกฎกติกา                          สุจริต ใจแฮ
พินิจเหตุผลให้                           ถูกต้องครองธรรม

     กระแสพระดำรัสก้อง              กังวาน
พระประสงค์ภูบาล                      บอกไว้
ปวงพสกยกคำขาน                     ครวญใคร่ คิดแฮ
ร่วมพัฒนาชาติให้                       รุ่งเรื้องสราญรมย์

     ไทยอุดมร่มด้วย                    พระบารมี
แผ่ปกป้องปฐพี                          สุขพ้อง
ตรากตรำนับแรมปี                      ปวงราษฎร์ ห่วงนา
หกสิบล้านใจซ้อง                       สดับเฝ้าข่าวสาร

     พระภูบาลทุกข์ร้อน                เรื่องใด
ราษฎร์อุระหวั่นไหว                     วุ่นว้า
หวังแบ่งทุกข์จอมไทย                  คลายโศก เศร้าแฮ
ราษฎร์รัก ธ ยิ่งฟ้า                       ยิ่งหล้าสาคร

     คือ บิดรแผ่เอื้อ                      อารี
คือ กษัตริย์สืบจักรี                       เกริกหล้า
คือ พระมิ่งโมลี                           ปกประเทศ ไทยเฮย
คือ เทพจากฟากฟ้า                      เสด็จแคว้นแดนไทย

     เปรมใจปราโมทย์พร้อม            ไผทสยาม
เฉลิมพระชนม์ฉลองความ              สุขถ้วน
เฉลิมพระเกียรติทุกเขตคาม            สมโภช
แปดสิบพรรษเลิศล้วน                   ผ่องแผ้วสุขศานติ์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์ ไวยกุฬา


รวมสาระ  counter power by www.seal2thai.org ดินแดนปัญญาชน