ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

การเชื่อมโยงของหลักสูตร : การทดสอบมาตรฐานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาจากมาตรฐานการทดสอบระหว่างประเทศ

โดย เสาวณีย์ บำรุงเมือง

   
 
   

 ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
พรมลายน่ารัก
 
มะขาม
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net
 สอบบรรจุครู

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

 

 
 

  การแปลบทความทางวิชาการ จากวารสารการศึกษาหลักสูตร (Journal of Curriculum Studies)

   ฉบับที่ 37 ลำดับที่ 5 เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 หน้า 525 : 559
เรื่อง การเชื่อมโยงของหลักสูตร : การทดสอบมาตรฐานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาจากมาตรฐานการทดสอบระหว่างประเทศ
(Curriculum coherence : an examination of US mathematics and science content standard from an international perspective)

   ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา นโยบายหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐาน พื้นฐานรายวิชา โดยเริ่มต้นที่การจัดทำมาตรฐานหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
   จากข้อมูลการสำรวจของทีไอเอ็มเอสเอส (the Third International Mathematics and Science Study) แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของเนื้อหาวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เดิมนั้นยังมีกำลังไม่เพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าจะทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา จึงได้มีการ ทดลองการจัดทำมาตรฐานเนื้อหาวิชาแบบใหม่ โดยมีการแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อสำคัญๆทำเป็นหลักสูตรเฉพาะ ในแต่ละระดับ และมีการทดสอบมาตรฐาน โดยเริ่มจากผู้สนใจที่จะอุทิศตนเป็นต้นแบบเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า รูปแบบใหม่เหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ ที่จะเป็นเสมือนแผนที่ที่จะทำให้เกิดการตื่นตัว ในเรื่องการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาต่อไปสิ่งที่เพิ่มขึ้นในขณะนั้นก็คือหลักเกณฑ์ในการพิจารณามาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในประเทศในระดับทั้ง 6 ที่จะต้องเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้นให้ได้มาตรฐานเท่ากันทั่วทั้งประเทศ
จากการทดสอบมาตรฐานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นกับ 50 เมือง ของ 21 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ มีรูปแบบที่พิสูจน์ได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และมากกว่าผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศ ซึ่งทีไอเอ็มเอสเอสสำรวจไว้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันก็ได้มีการเชื่อมโยงถึงการปฏิรูปและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สหรัฐอเมริกาทั้งประเทศไปพร้อมกันด้วย
 

   

  counter power by www.seal2thai.org