วันจักรี
๖ เมษายน

 

ผศ.สุรีย์  ไวยกุฬา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

          สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก           กำจัดโศกเสี้ยนศึกแห่งสยาม
     รบชนะคุมทัพกลับเขตคาม                       แต่เป็นยามเกิดปัญหาจราจล
          ปวงไพร่ฟ้าอัญเชิญขึ้นครองราชย์         เพื่อผาสุกของชาติทุกแห่งหน
     ปราบดาภิเษกที่หกเมษายน                      วันมงคลปฐมกษัตริย์วงศ์จักรี
          ทรงเริ่มต้นฟื้นฟูบูรณะประเทศ             ในขอบเขตขันธสีมาสง่าศรี
     สร้างกรุงเทพมหานครราชธานี                  เหมือนเคยมีเคยโรจน์รุจอยุธยา
          ทั้งกฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี          อีกพิธี รัฐราษฎร์ ศาสนา
     โปรดรื้อฟื้นชำระต้องตามตำรา                 เป็นแบบอย่างสืบมาถึงปัจจุบัน
           พระมหากษัตริยาธิราชจักรีวงศ์           สืบมาเก้าพระองค์ไทยสุขสันต์
     ทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรม์                นำประเทศพ้นภยันตรายปวง
           ยามใดเกิดวิกฤตการณ์ชาติ                ด้วยพระปรีชาสามารถผ่านลุล่วง
     ทุกพระองค์ ดับทุกข์เข็ญราษฎร์เย็นทรวง    ไทยโชติช่วง ยั่งยืนเพราะพระบารมี
          วันจักรีเวียนบรรจบหกเมษา                 ปวงประชาถวายบังคมก้มเกศี
     องค์ปฐมบรมราชวงศ์จักรี                        น้อมแสดงกตเวทีกษัตริย์ไทย

 

  [หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] [คุรุชน]   counter power by www.seal2thai.org    

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม