ตัณหา

 

        ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก ได้มาจากสิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ซึ่งหมายถึงความไม่อิ่มทางอารมณ์ เป็นสิ่งเราต่างๆ อันมีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์

        ตัณหา มี 3 คือ

        1. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม
        2. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ (อยากเป็น โน่นนี่)
        3. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ (ไม่อยากเป็นโน่นนี่)

 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

  [หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] [คุรุชน]   counter power by seal2thai.org