ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

      

ผลงาน คศ.3

 

 

   ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์  
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2535) ได้สรุปลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง ทนความสับสนยุ่งเหยิงได้ดี มีความมุ่งมั่น มีความคิดอิสระไม่ขึ้นต่อกลุ่ม มีอารมณ์ขัน มีความยืดหยุ่นใช้สามัญสำนึกมากกว่าใช้เหตุผล และมักถูกมองว่า เป็นคนที่ไม่มีระเบียบ โดยทั่วไปมีบุคลิกเป็นคนขี้เล่น เป็นคนแปลกในสายตาของสังคม ไม่ชอบประเพณีนิยม ไม่ชอบผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า ไม่ชอบงานที่มีระเบียบซ้ำซาก อีกนัยหนึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่แปลกไม่เหมือนใคร และลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเองและผลงานของตนอย่างสูง แม้จะมีปัญหาก็ไม่ยอมให้ปัญหานั้น ๆ มาเป็นอุปสรรคต่อผลงานของตน นอกจากนี้ จากการศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพแบบเชื่ออำนาจภายในใจ กล่าวคือ เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง มีหลักปฏิบัติค่านิยมของตนเองที่ใช้ในการตัดสินใจหรือชี้ผิดถูก เป็นนายของตนเองและเป็นผู้ชี้ชะตาของตนเอง

 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน