:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::
 
 
กลุ่มเรียน 1/2561 เวลาเรียน หมายเหตุ
กลุ่มเรียนวิทย์ ป.3 17.00 - 19.00 วันจันทร์
กลุ่มเรียนวิทย์ ป.4 17.30 - 19.30 วันอังคาร
กลุ่มเรียนวิทย์ ป.5 17.30 - 19.30 วันศุกร์
กลุ่มเรียนวิทย์ ป.6 17.30 - 19.30 วันพุธ
     

รับเพียงกลุ่มเดียวตามที่ประกาศ

*รับกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพ จองเรียน 0818877119

กลุ่มเรียนวันเสาร์

กลุ่มเรียน เวลาเรียน หมายเหตุ
กลุ่ม ป.4 เช้า - ไม่เปิด
กลุ่มเดี่ยว - ไม่เปิด
กลุ่ม ป.4 บ่าย - ไม่เปิด
กลุ่มโรงเรียนผสม - ไม่เปิด
*รับกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพ

กลุ่มเรียนปิดเทอมเดือนเมษายน 61 (วันที่ 1 - 6 , 8-11 เมษายน)

กลุ่มเรียน เวลาเรียน ค่าเอกสาร
กลุ่ม วิทย์ ป.4 08.30 - 10.00 น. สอบถาม 0818877119
กลุ่ม วิทย์ ป.5 10.10 - 11.40 น. สอบถาม 0818877119
กลุ่ม วิทย์ ป.6 12.30 -14.00 น. สอบถาม 0818877119
     
กลุ่มเล็ก 15 คน เนื้อหา ป.4 - ป.6 และครอบคลุมมัธยม

กลุ่มเรียนปิดเทอมเดือนเมษายน 60 ( เมษายน 2560)

กลุ่มเรียน เวลาเรียน ค่าเอกสาร
กลุ่ม ป.5 09.00 - 10.30 น. - ปิด -
กลุ่ม ป.6 (1) 10.30 - 12.00 น. - ปิด -
กลุ่ม ป.6 (2) 13.30 - 15.00 น. - ปิด -
*ป.6 รับกลุ่มละ 9 คน

 

 

แจ้งข่าวจากครูแชมป์จ้า..
:: เปิดรับสมัครเรียนแล้ววันนี้ รับเพียงกลุ่มเรียนเล็ก
:: คอร์สปิดเทอม ติดต่อได้เลยครับ
::
 

  สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก