ทดลองทำแบบทดสอบ o-net ฟิสิกส์ โดย ครูเพื่อนจิต สิงห์เผ่น SEAL2thai.org

รวมข้อสอบ www.SEAL2thai.org

  

กรุณาพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างเพียงข้อเดียว

 
counter