ข้อชี้แจงสำหรับแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ความเป็นมา
รายวิชาความรู้เบื้อนต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จะมีเนื้อหาความรู้อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ตาม พรบ.การศึกษา 2542 อยู่ในรายวิชาสังคมศึกษาชั้น ม.5 การทำแบบทดสอบนี้ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ www.thai.net/seal2th ได้ทดสอบความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เพราะมนุษย์เราต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่เกิด จนตาย ดังนั้น การมีความรู้ทางกฎหมายติดตัวไว้บ้าง ก็จะทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อชี้แจง
การจัดทำแบบทดสอบนี้ จัดสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ เพื่อขยายขอบเขตความรู้ให้มาขึ้น มากกว่าการใช้อินเตอร์เนตในทางที่ผิดจึงขอให้ผู้ทดลองทำแบบทดสอบปฎิบัติดังนี้
  • หาความรู้เพิ่มเติมทั้งก่อน และหลังการทำแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
  • หากข้อกฎหมายข้อไหนไม่ทราบ ก็ควรบันทึกไว้ แล้วกลับไปค้นคว้า หรือสอบถามผู้รู้ แล้วลองกลับมาทดลองทำใหม่ครับ
  • อาจหาข้อมูลได้จาก หนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้นปีที่ 5 ส 504 , หลังสือความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป, แบบเรียน LW 104 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ เว็บไซต์ต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งทางเราได้รวบรวมไว้ในหมวด L
  • ต้องได้คะแนน 70 % ถึงจะผ่านครับ

เริ่มทดสอบ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการท้วงติงเกี่ยวกับข้อทดสอบ

นำคำถามหรือข้อท้วงติงไปไว้ในกระดานข่าว

ติดต่อ dr_champ_pt8@yahoo.com

 

www.lawsociety6.org

[หน้าแรก] [รวมสาระ power by seal2th