ข่าว การสอบบรรจุ ปี 50

ทางเว็บไชต์ สอบบรรจุครู ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ. ท่านหนึ่ง ให้นำข่าวสารนี้มาเผยแพร่กับ
พี่น้องชาวครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ครับ สำหรับท่านที่พลาดในการสอบบรรจุครั้งที่แล้ว หรือยังไม่เคยสอบ
โปรดเตรียมตัวไว้ครับ เพราะจากเอกสารดังกล่าว น่าจะหมายถึง อาจมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับ
ขออวยพรให้ การสอบบรรจุ ปี 2550 จงมาพร้อมกับความสำเร็จของพี่น้องทุกท่านครับ

 

 
www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter