ตำแหน่งที่รับสมัคร  สอบบรรจุครู

                           

 แต่เดิม ตำแหน่งที่รับสมัครจะเป็นอาจารย์1 ซึ่งในภายหลังได้กำหนดไว้ใน พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ว่า ตำแหน่งของครู จะมีเพียง 2 ตำแหน่งคือ ครู และครูผู้ช่วย

  ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะบรรจุบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี โดยใน 2 ปีนี้ จะเป็นช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการอย่างเข้ม มีการประเมินจากคณะกรรมการที่ทางผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งขึ้นจำนวน 3 คน และทำการประเมินทุกๆ 3 เดือน

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter