คำอธิบายบทเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากการซื้อสินค้าและการบริการ ที่มีคุณภาพประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออย่างเหมาะสมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่โดยแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ จะต้องพิจารณา ถึงความต้องการที่แท้จริง และปริมาณสินค้าที่ต้องการพร้อมทั้งเห็นคุณค่าในสินค้านั้น เพื่อประโยชน์ที่ต้องการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีความสุข

 


 

 

 

 

 

 

 [หน้าแรก] [webboard] [รวมสาระ]   counter power by seal2th