อาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

อาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

รวมสาระ บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก  counter Powered by ครูแชมป์ www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน