พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี พระราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน   

มะขาม