อาศิรวาท นวมราชสดุดี
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
 

 

                                                                      
 

เบื้องบาทบรม
เฉลิมพระชนม์
อาศิรวาทไท้
สรวมชีพบังคม
ขวัญเกล้าชาวไทย
มงคลสมัย
องค์ภูมิพล
                                                                      
 

ผองปวงประชา
เฉลิมฉลองยินดี
สมโภชทุกหน
เจ็ดสิบแปดพรรษา
ฉ่ำชื่นกมล
เปรมปรีดิ์สุขล้น
แซ่ซ้องถวายพระพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

                                                                      
 

ศึกษาใส่ใจ
ป่าไม้ น้ำ ดิน
แต่ต้องตรมตรอม
ทรงสนพระทัย
เรื่องสิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินมีพร้อม
เพราะถูกทำลาย


 

 
 

 

                                                                      
 

พ่อหลวงทรงคิด
วิจัยศึกษา
ราษฎร์รัฐทุกฝ่าย
ลูกทุกข์ท้อจิต
โครงการมากมาย
ปัญหาทั้งหลาย
ร่วมใจกันทำ 

 


 
 
 


 

                                                                      
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ไวยกุฬา ประพันธ์)
http://aco.psru.ac.th

                                                                      
 

เฉลิมพระชนม์
ได้โปรดอำนวย
ขอพระจอมไทย
ศรีศุภมงคล
นบรัตนตรัย
อวยพระพรชัย
ทรงพระเจริญ เทอญ

                                                                      
 

เหล่าราษฎร์ทั้งปวง
ทรงงานเหนื่อยยาก
เทิดพระคุณล้ำ
พ่อเอยพ่อหลวง
ซาบซึ้งจดจำ
ลำบากตรากตรำ
เหนือเกล้าชาวไทย


 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ตราสัญลักษณ์ครองราชย์ 60 ปี   พ่อครับ ผมรักพ่อ

                                                                      
 

ทรงแนะแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
เหลือออกนำขาย
การใช้ชีวิต
แก่ลูกทั้งหลาย
ทำเพื่อเลี้ยงกาย
หมายไว้เก็บออม

                                                                      
 

สั่งสอนให้ลูก
รักผูกไมตรี
ภัยร้ายรุมเร้า
พ่อเฝ้าฝังปลูก
ทุกหมู่ทุกเหล่า
สามัคคีกันเข้า
ร่วมแรงคลี่คลาย

                                                                      
 

ทรงรักทวยราษฎร์
ปกป้องคุ้มภัย
ยามลูกเดือดร้อน
แด่พ่อแห่งชาติ
เยี่ยงอย่างบิดร
มิให้อนาทร
พ่อผ่อนบรรเทา

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th