สมบัติผู้ดี
 

                                            อ.วาสนา  บุญโสภา

            สมบัติของผู้ดี หมายถึง ความเจริญ หรือการบรรลุผลของคนที่มีลักษณะน่าปรารถนา

  1. ผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อย

  2. ผู้ดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก

  3. ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ

  4. ผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก

  5. ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสง่า

  6. ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี

  7. ผู้ดีย่อมเป็นผู้ใจดี

  8. ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว

  9. ผู้ดีย่อมรักษาความสุจิตรซื่อตรง

  10. ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว

ทั้งนี้การปฏิบัติพึงทำด้วย กาย วาจา ใจ อันสุจริต

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เรียนพิเศษในพิษณุโลก วงการครู ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th