ปรัชญา อัตถิภาวะนิยม (Existentialism)
โดย นักปรัชญาชาวเดนมาร์ค ชื่อว่า S. Kierkegaard มีนักปรัชญาในกลุ่มนี้ เช่น
Martin Buber Aristotle Jean Paul Sartre และ Garbriel Marcel

 

     

ผู้เรียนในการเลือกและตัดสินใจตามความต้องการของตัวผู้เรียนเอง ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Center)

ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ทรรศนะทางปรัชญาที่ให้ความสำคัญแก่
ปัจเจกภาพมากกว่าสากลภาพ เสรีภาพมากกว่าระเบียบกฎเกณฑ์ การสร้าง-
สรรค์มากกว่าระเบียบแบบแผน ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล และให้ความสำคัญแก่
ความรู้เชิงอัตนัย (subjective knowledge) เช่น ความรู้ที่เกิดจากเหตุผล กล่าวคือ
ถือว่าความรู้เชิงอัตนัยมีน้ำหนักมากกว่าความรู้เชิงปรนัย

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th