ปรัชญา พิพัฒนาการนิยม Progressivism
โดย John Devey, William Kilpatrick และ John Childs

 

     

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง

การจัดการศึกษาต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกันกับความเปลี่ยนแปลงจึงได้ชื่อว่า แนวทางแห่งความมีอิสระที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง วัฒนธรรมและสังคม

- มีแนวคิดเช่นเดียวกับปรัชญาปฏิบัตินิยม เชื่อว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม)
- องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรมและสังคม เช่นการค้นคว้าทดลอง เพื่อประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกิดมาจากผัสสะ เพราะฉะนั้นมนุษย์จะสามารถกำหนดโชคชะตาของตนเองได้ มนุษย์จะเน้นความสำคัญและคุณค่าของแต่ละบุคคลให้มาก
- การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement (การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th