ปรัชญา พฤติกรรมนิยม (Behaviourism)
โดย Ivan Petrovich Pavlov , Burrhus Frederic Skinner,

 

     

คำสั่ง
สิ่งเร้า
 

 

มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการตอบสนองของการกระทำของร่างกายแสดงออกมาเพื่อเป็นการยืนยันหรือยอมรับในสิ่งเร้า ในเวลาช่วงสั้นๆ

การเรียนรู้ที่ปราศจากการอ้างอิงถึงกระบวนการต่าง ๆ ทางความคิด (mental processes)
เป้าหมายมุ่งที่การสังเกตพฤติกรรมและทำอย่างไรที่จะปรับปรุงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเสียมากกว่า
การที่ผู้เรียนถูกจัดให้อยู่ในสภาพของการ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่จัดให้และการเรียนรู้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่ถูกจัดกระทำขึ้น (โดยครูหรือบุคคล อื่น ๆ) ในขณะที่นี้คือสิ่งบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับกระบวนการทางความคิดของผู้เรียนเท่าใดนัก ผู้เรียนต้องตอบสนอง คำสั่ง จากสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้เท่านั้น และสิ่งที่สำคัญคือ องค์ความรู้เป็นสิ่งที่ถูกมอบให้และเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบ (absolute) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถูกจัดเตรียมจัดหา หรือกำหนดให้อย่างตายตัว

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th