ปรัชญา ปฏิรูปนิยม Reconstructionism
โดย John Dewey ค.ศ.1930

 

     

ปฏิรูป

การศึกษา คือเครื่องมือในการแก้ปัญหา และเสริมสร้าง สังคมใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ความเชื่อพื้นฐานเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเป็นสำคัญ มิใช่การพัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียว ต้องเรียนเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
หลักสูตรเป็นแบบ Core Curriculums และหลักสูตรนั้นเน้นทางด้านสังคมเป็นสำคัญ
การวัดผลที่การพัฒนาของผู้เรียน
แนวคิดพื้นฐานมาจากการผสมผสานของปฏิบัตินิยมและพิพัฒนาการนิยม เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้น ไม่ได้พัฒนาเพียงบุคคลเพียงอย่างเดียว แนวทางแห่งการปฏิรูปเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา


ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] []   counter power by seal2th