ปรัชญา นิรันตรนิยม Perennialism
โดย
 

     

นิรันตร

สิ่งที่คงที่ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

มุ่งสร้างให้คนเป็นคนที่แท้จริง สมบูรณ์ด้วยเหตุผลและสติปัญญา

-คำว่านิรันตร หมายถึงสิ่งที่คงที่ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
- มุ่งสร้างให้คนเป็นคนที่แท้จริง สมบูรณ์ด้วยเหตุผลและสติปัญญา
- The Great Book เป็นหนังสือที่รวมความรู้ที่นักปรัชญาค้นพบไว้ ทำให้ในบางครั้งไม่ก่อเกิดความรู้ใหม่ (เป็นความรู้เดิมในหนังสือ)

กระบวนการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลและสติปัญญา อาศัยชีวิตตามอารยธรรมในอดีตเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา โดยศึกษษจาก The Great Book แสดงให้เห็นว่าเป็นแนวทางการศึกษาที่ศึกษาในความรู้เดิม (เหล้าเก่าในขวดใหม่)

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] []   counter power by seal2th