คุณวิทยา
 


            คุณวิทยาเป็นการศีกษาวิเคราะห์ถึงคุณค่าและความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกจักรวาล กล่าวถึงอุดมคติในความจริง ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ทางจิตใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ ที่ปรารถนาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัส คุณค่าเกิดจากการประเมิณดูสภาพ สถานการณ์ ความเป็นไป โดยใช้ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น คุณค่าแบ่ออกเป็น 2 ประเภทคือ คุณค่าที่อยู่ภายนอก เช่น เงินเป็นคุณค่าที่อยู่ภายนอกซึ่งมนุษย์เป็นผู้กำหนดให้เงินมีค่า และคุณค่าที่อยู่ภายใน เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีใครมาให้คุณค่า
คุณวิทยาแบ่งสาขาออกเป็นดังนี้
1.ตรรกวิทยา เน้นการใช้เหตุใช้ผล
2.จริยศาสตร์ เน้นคุณค่าแห่งความดี
3.สุนทรียศาสตร์ เน้นคุณค่าแห่งความดี

 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] []   counter power by seal2th