อภิปรัชญา
 


        อภิปรัชญาเป็นปรัชญาชั้นสูงที่ว่าด้วยปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับสากลและจักรวาล โลก และสภาพของมนุษย์ เพื่อแสวงหาความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาล ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็นเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องธรรมชาติ เรื่องจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้า เรื่องธรรมชาติของโลกหรือจักรวาล ศึกษาธรรมชาติของสสาร กาละ เทศะ เหตุผล
 

        ทฤษฏีความเป็นจริง
    1.เอกนิยม เน้นว่ามีความเป็นจริงเป็นขั้นพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว
แนวความคิดของทฤษฏีเอกนิยม แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
        1.1 สสารนิยม เน้นสสารเท่านั้นที่มีภาวะความเป็นอยู่และเป็นสิ่งจริง ไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติ
        1.2 อุดมการนิยม คือพวกที่ใช้มนัส เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการตีความหมายของสิ่งต่าง ๆ
        1.3 มัชฌิมนิยม ความเป็นจริงมิใช่จิตและสสาร แต่ว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
    2. ทวินิยม เน้นว่ามีสาร 2 ชนิดที่ไม่ขึ้นต่อกันและทอนไปหากันไม่ได้ Leibnitz บอกว่า มีโลกอยู่ 2 โลก คือโลกที่เป็นจริงในขณะนี้ และโลกที่เป็นไปได้อีกโลกหนึ่ง
    3. พหุนิยม สารที่เป็นอัตติมะมิใช่มีแต่เพียงหนึ่งหรือสองเท่านั้นแต่มีหลากหลายกว่านั้น
 

        ทฤษฏีว่าด้วยเรื่องพระเจ้า
    1. เทวนิยม เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เป็นจิตบริสุทธิ์ เป็นองค์ความดีสูงสุด และทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง นักบุญโทมัส ได้ทำการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า โดยอ้างถีงกฎฎของการเคลื่อนที่ ปฐมเหตุ สิ่งจำกัดและไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแน่นอน และความเป็นระเบียบกลมกลืนของโลก ซึ่งผลสรุปออกมาก็คือ พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ นั่นคือเหตุผลที่แสดงว่า พระเจ้ามีอยู่จริง
    2. อเทวนิยม เป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า และพยายามหาเหตุผลมาอ้างว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง จอห์น ดิวอี้ ได้ให้ความเห็นว่า พระเจ้าเป็นชื่อหนึ่งของอุดมคติทั้งหลาย นิตเช่ ได้กล่าวว่า พระเจ้าตายแล้ว
 

        เรื่องสาระของธรรมชาติมนุษย์และวิญญาณ
        สาระมีอยู่ 2 ชนิด คือ วิญญาณและจิต สาระเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง ความเป็นมนุษย์จะต้องประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ พลาโต้ กล่าวว่าสาระของวิญญาณคือสาระของมนุษย์ เพราะมนุษย์ก็คือวิญญาณ พระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างวิญญาณแต่ละดวงพร้อม ๆ กับร่างกาย
 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] []   counter power by seal2th