การเจริญเติบโตของคน

                                                           โดย อ.เรณู  บุญเสรฐ
                                                                                                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

การเจริญเติบโตของคนในระยะเอ็มบริโอ
              การเจริญเติบโตของคน เริ่มจากไข่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิเป็นไซโกตที่บริเวณท่อนำไข่ส่วนต้น จากนั้นจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนในระยะคลีเวจพร้อมกับเคลื่อนที่ตามท่อนำไข่ ฝังตัวในผนังมดลูก เมื่ออายุได้ประมาณ 7 วัน ซึ่งอยู่ในระยะบลาสทูลา จากนั้นเอ็มบริโอ จะเข้าสู่ระยะที่แกสทรูลาเกิดเนื้อเยื่อ 3 ชั้นเมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะมีความยาว 1.5 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 3 จะปรากฏร่องรอยของระบบและอวัยวะขึ้น ซึ่งเข้าสู่ระยะออร์แกนโนจีเนซิส จะมีการสร้างอวัยวะจนครบภายในเวลา 8 สัปดาห์ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุด ของเอ็มบริโอ และหลังจากระยะนี้แล้วจะเรียกว่าฟีตัส
 
การเจริญเติบโตของคนระยะฟีตัส
              เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้ ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผม และขน ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก
หลังจากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบกำหนดคลอดออกมาโดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาทีทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง
 
การเจริญเติบโตของคนระยะหลังคลอด
              การเจริญเติบโตของคนในระยะหลังคลอดนี้ส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มความสูงและน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะไม่เท่ากัน
 
สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
 
              เอ็มบริโอและฟีตัสได้รับอาหารจากแม่โดยผ่านทางรก ผู้เป็นแม่จึงต้องบริโภคอาหาร ให้ครบและพอเพียงต่อความต้องการ ครบสารอาหารหลัก 5 หมู่ โดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเหลือง และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย พบว่าถ้าขาดสารอาหารประเภทโปรตีนในระยะ 3 เดือนก่อนคลอดจะทำให้การเจริญของระบบประสาทของทารกผิดปกติ
               หญิงมีครรภ์ควรได้รับพลังงานจากอาหารวันละประมาณ 2,300 กิโลแคลอรี่ สารเคมีบางอย่างที่แม่ได้รับอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้โดยเฉพาะการเจริญของเอ็มบริโอระยะ 2 เดือนแรก ถ้าเอ็มบริโอได้รับสารพวกเทอราโทเจน (teratogens) การดื่มสุราและ การสูบบุหรี่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะผิดปกติและอาจก่อให้เกิดการแท้ง
               หญิงตั้งครรภ์ในระยะต้น ๆ ถ้าติดเชื้อหัดเยอรมันจะทำให้การเจริญเติบโตของหัวใจ เลนส์ตา หูส่วนใน และสมองของเอ็มบริโอผิดปกติได้ การได้รับรังสีเอ็กซ์ (x-rays) มากเกินไป ความผิดปกติของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตก็มีผลต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้
 

 

อ้างอิง
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนชีววิทยา ว 043
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). 2544. หน้า 92-93.
        เล่มเดิม. หน้า 94.
        เล่มเดิม. หน้า 99 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th