:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

 

   กลุ่มเรียน RDS (Rapid Deployment Student)

 

 

  เป็นกลุ่มเรียนี่เรียนแบบแยกกลุ่มเนื้อหาเพื่อเจาะลึก แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียนคือ

     DRS ฟิสิกส์
    
DRS เคมี
    
DRS ชีววิทยา
    
DRS
โลกและดาราศาสตร์
     ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะกลุ่มเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจหรืออุดรอยรั่ว หรือจะลงทะเบียนทั้งหมดเพื่อสร้างพลังอย่างเต็มที่

 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก