:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

 

   กลุ่มเรียน ติวฟ้าผ่า

 

   กลุ่มเรียนหลักสูตรที่เน้นการทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดรับกับแนวข้อสอบ สสวท. จะเปิดในภาคเรียน ที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรจะเรียน Halo 6 ในช่วงเดือนเมษายน และ เรียนติวฟ้าผ่าในช่วงภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมสอบ สสวท.

 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก