:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

 

   กลุ่มเรียน วิทย์วาซาบิ

 

   กลุ่มเรียนหลักสูตรที่เปิดเฉพาะเดือนตุลาคม เป็นการทบทวนเนื้อหาองค์ความรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาบางส่วนที่สอดรับกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนชั้นนำ

 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก