:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

 

   กลุ่มเรียน RECON

 

   กลุ่มเรียนหลักสูตรที่เจาะเน้นตรงกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรของ สสวท. ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ สอดรับกับลำดับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก