:: บ้านครูแชมป์ :: ตารางกลุ่มเรียน :: ติดต่อครูแชมป์ :: แผนที่ :: รวมสาระ ::

หลักสูตรต่างๆของบ้านครูแชมป์

 

   กลุ่มเรียน HALO

 

   กลุ่มเรียนเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบขอบข่ายของเนื้อหาว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใด โดยการได้เตรียมตัวก่อนการพบกับชั้นเรียนจริงย่อมสร้างความได้เปรียบกับผู้เรียนโดยตรง

 

 counter สอนพิเศษ เรียนพิเศษพิษณุโลก