โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดสร้าง
"พระพุทธชินราช รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์"

พระเถราจารย์นั่งปรก แผ่เมตตาอธิษฐานจิต
วันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลา 19.19 น.

ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

 1. หลวงปู่ทิม  วัดพระขาว จ.อยุธยา

 2. หลวงพ่อสวัสดิ์  วัดศาลาปูน จ.อยุธยา

 3. หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

 4. หลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน จ.อยุธยา

 5. หลวงพอเอื้อน  วัดวังแดงใต้ จ.อยุธยา

 6. หลวงพ่อสาย วัดท่าไม้แดง จ.ตาก

 7. หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

 8. หลวงตาละมัย วัดอรัญญิก จ.พิษณุโลก

 9. หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

 10. หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง

 11. หลวงพ่อตัก  วัดชายนา จ.เพชรบุรี

 12. หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส

 13. หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม จ.สมุทรสงคราม

 14. หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

 15. พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ รตนญาโณ วัดหงส์รัตนาราม

 16. พระครูปลัด กฤต  ฐิตวิริโย วัดพระบาทปางแฟง

 17. พระครูมงคล ธรรมโสภณ วัดแจ้งเมืองเก่า จ.ปราจีนบุรี

 18. ครูบาจันทรังษี วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่

 19. ครูบาอนันต์ วัดดอนจันทร์ จ.เชียงใหม่

 20. ครูบาทองสุข วัดบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่

 21. ครูบาทันใจ วัดป่างิ้ว จ.เชียงใหม่

 22. ครูบาศรีเทพ วัดมหาดไทย จ.อ่างทอง

 23. พ่อปู่ฤษีเกศแก้ว จ.หนองบัวลำพู

ชมภาพพิธีปลุกเสก


ชมภาพพิธีปลุกเสก

พระพุทธชินราช รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์
กรรมการ

 

พระพรหม

ด้านหลัง

รวมสาระ  counter 
 

สอบถามเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055 - 258861

กรุณากรองหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ลงในใบจอง
เพื่อสะดวกในการรับพระ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2550

 

สอบถามเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055 - 258861

กรุณากรองหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงในใบจอง
เพื่อสะดวกในการรับพระในวันที่ 1 ธันวาคม 2550